Senop toimittaa Puolustusvoimille pimeänäkölaitteita

Puolustusvoimat kehittää taistelijoiden pimeätaistelukykyä hankkimalla uusia valonvahvistimia ja maalinpaikantamislaitteita. Puolustusministeri Antti Kaikkonen on valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tekemään sopimuksen pimeätaisteluvälineiden ja maalinpaikannuslaitteiden hankinnasta kotimaiselta Senop Oy:ltä. Valonvahvistimien hankinta perustuu 22.5.2019 allekirjoitettuun aiesopimukseen ja on osa taistelijahanketta. Maalinpaikannuslaitteiden hankinta liittyy kranaatinheitinyksiköiden kehittämisen hankkeeseen.  Senop toimittaa laitteet Puolustusvoimille vuoden 2021 loppuun mennessä, ja ne otetaan palveluskäyttöön vuodesta 2022 alkaen.

Nyt toteutettavan hankinnan arvonlisäverollinen arvo on kokonaisuutenaan yli 13 miljoonaa euroa. Sopimukseen sisältyy myös lisähankintavaraus asekiinnitteisten lasertähtäimien, valonvahvistimien ja maalinpaikannuslaitteiden hankinnasta. Viisivuotisen lisähankintavarauksen arvonlisäverollinen kokonaisarvo on noin 209 miljoonaa euroa. Hankinnan työllistävä vaikutus kotimaassa on 40 henkilötyövuotta ilman lisähankintavarauksen lunastamista.

Senopin uusi valonvahvistin (Puolustusvoimat: Valonvahvistin M20) on yksi keveimmistä ja suorituskykyisimmistä valonvahvistimista markkinoilla.  Kevyt ja pienikokoinen valonvahvistinlaite on tarkoitettu sotilaan henkilökohtaiseksi pimeänäkölaitteeksi taistelukentän vaativiin olosuhteisiin. Valonvahvistin hyödyntää uusinta asfääri- ja komposiittiteknologiaa, jolla saavutetaan korkea suorituskyky yhdessä pienen kokonaispainon kanssa.

Senopin lasertähtäimet (Puolustusvoimat: Johtajan laserosoitin M20 ja Taistelijan laserosoitin M20) ovat kehitetty taistelijan aseiden tähtäimiksi, sekä maalinosoittamisen välineiksi johtajille. Lasertähtäimet ovat sovitettu saumattomasti Puolustusvoimien olemassa olevaan kalustoon, ja ne ovat käytettävissä myös muissa asejärjestelmissä. 

Senop LILLY maalinpaikannuslaite (Puolustusvoimat: Maalinpaikannuslaite MPL21) on erittäin kevyt ja ominaisuuksiltaan monipuolinen maalinpaikannukseen, valvontaan ja erilaisiin mittaustehtäviin soveltuva laite. LILLY maalinpaikannuslaite perustuu suorituskykyiseen lämpökameran ja optisen kanavan yhdistelmään, jolla saavutetaan korkea suorituskyky kaikkina vuorokaudenaikoina.

Senop LILLY maalinpaikannuslaite käytössä

Uudet valonvahvistimet, lasertähtäimet ja maalinpaikantamislaitteet ovat kehitetty tiiviissä yhteistyössä Maavoimien kanssa ja ne edustavat suorituskyvyltään maailman huipputasoa. Kehitystyö on edellyttänyt intensiivistä testausta niin kenttäolosuhteissa kuin laboratorio-olosuhteissa. Näin on voitu varmistua laitteiden käytettävyydestä ja kestävyydestä sekä soveltuvuudesta kenttäolosuhteisiin. Voidaankin todeta, että laitteet on kehitetty niiden todellisia loppukäyttäjiä, taistelijoita, varten.

Pimeätaistelukyky on useiden kyvykkyyksien kokonaisuus. Senop kehittää kokonaisvaltaisia ratkaisuja verkottuneeseen taisteluympäristöön. Senop on toimittanut aiemmin Puolustusvoimille muun muassa VVLITE-valonvahvistimia, VV3X-pimeätähtäimiä ja MPL15-maalinpaikannuslaitteita. Näillä laitteilla tuetaan taistelijan suorituskykyä taisteltaessa pimeässä ja huonoissa näkyvyysolosuhteissa. Lisäksi laitteet ovat liitettävissä osaksi taistelunhallintajärjestelmää.

Senopin toimitusjohtaja Aki Korhosen mukaan Senopin missiona on toimia asiakaslähtöisesti ja rakentaa räätälöidyt ratkaisut heidän tarpeidensa mukaisesti uusien suorituskykyjen toteuttamiseksi. Puolustusvoimat on Senopin tärkein asiakas. ”Nyt yhdessä Maavoimien kanssa toteutettu kehitystyö osoittaa yrityksen ketteryyttä tukea asiakkaitaan, koska koko kehitystyö konseptista valmiiksi tuotteeksi on kyetty toteuttamaan reilussa vuodessa”, Korhonen toteaa ja on erityisen ylpeä siitä, että laitteiden huippuoptiikka on kehitetty ja valmistetaan Suomessa.

Senopin puolustus- ja turvallisuuspuolen tuotekonseptiin kuuluvat korkean suorituskyvyn omaavat valonvahvistimet, pimeätähtäimet, älykkäät lämpötähtäimet, maalinpaikannuslaitteet, ajoneuvokamerat, hyperspektrikamerat ja järjestelmäalustaratkaisut.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Aki Korhonen, puh. 020 734 3500 (vaihde), aki.korhonen@senop.fi

 Senop Oy on edistyksellisten pimeänäköratkaisujen toimittaja ja tilannetietoisuuden ja vaikuttamisen mahdollistaja. Tarjoamme vaativaan käyttöympäristöön suunniteltuja ja korkean suorituskyvyn omaavia pimeänäkölaitteita, älykkäitä sensoriteknologiapohjaisia ratkaisuja ja järjestelmäintegrointipalveluja Puolustusvoimille ja viranomaistahoille sekä teollisuuden ja tutkimuksen tarpeisiin. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme tuotteidemme toimivuuden äärimmäisissä olosuhteissa ympäri maailmaa. Tällä hetkellä toimimme Suomessa 4 paikkakunnalla ja työllistämme lähes 60 asiantuntijaa. Senop on Millog Oy:n tytäryhtiö ja on osa Patria-konsernia. www.senop.fi