Pimeänäkölaitteista tuli kevyempiä ja ergonomisempia

Puolustusvoimien ja Senopin keväällä 2019 allekirjoittama aiesopimus tähtää taistelijoiden pimeätaistelukyvyn kehittämiseen. Tiiviissä kotimaisessa yhteistyössä on kehitetty juuri asiakkaan käyttötapoihin ja -ympäristöön soveltuvat valonvahvistimet, lasertähtäimet ja maalinpaikannuslaitteet.

Vuoden 2020 loppupuolella Senopin optroniikka-liiketoiminnassa intensiivinen testausvaihe on vaihtumassa tuotannon käynnistymiseen. Taistelijoiden pimeätaistelukykyä kehittäviä tuotteita ja niitä mallintavia prototyyppejä on testattu niin laboratoriokuin kenttäolosuhteissa. Yhteistyö on tiivistä ja keskusteluja asiakkaan kanssa on käyty vähintään viikoittain. Senop on saanut paljon arvokkaita kommentteja siitä, miten tuotteita voisi vielä parantaa, jotta ne toimisivat kaikissa eri käyttötilanteissa ja olisivat mahdollisimman ergonomisia käyttäjilleen.

– Ihan alkuvaiheessa demonstroimme muun muassa lasertähtäimen pisteen näkyvyyttä ja asiakkaan pyynnöstä säädimme laserin tehoa suuremmaksi, että pisteestä saadaan kirkkaampi. Aseeseen kiinnittämisestä on tehty mahdollisimman helppoa, paristovaihtoehtoja on lisätty ja laitteiden materiaaleja on mietitty uusiksi. Jos jokin ominaisuus tai toive on ollut teknisesti haastava toteuttaa, olemme miettineet yhdessä, kuinka ongelma voidaan ratkaista. Laitteet täyttävät kaikki niille asetetut tekniset ja muut vaatimukset, kertoo projektipäällikkö Erkki Tarvainen Senopilta.

Puolustusvoimille toimitettavissa valonvahvistimissa hyödynnetään asfääriteknologiaa, joka auttaa vähentämään vääristymiä sekä pitämään terävyyden ja kontrastin hyvällä tasolla myös pimeissä olosuhteissa. Sen avulla on optiikasta saatu myös painoa pois. – Olemme pyrkineet keventämään ja pienentämään kypärään kiinnitettävää laitetta, jotta käyttäjän niska ei olisi kovilla. Painopiste on saatu lähemmäs käyttäjän päätä ja laite on saatu kevyemmäksi myös komposiittiosia hyödyntämällä. Muutoksista olemme saaneet käyttäjiltä paljon hyvää palautetta. Myös laitteen suorituskyvystä on saatu toivotunlainen, tuoteryhmäjohtaja Otto Valkonen sanoo.

Toimiva projektiryhmä edistää käyttäjien toiveiden toteutumista

Senopin tuotepäällikkö Lasse Elomaan mukaan asiakkaan kanssa on ollut helppoa löytää toimiva yhteistyökuvio. Projektiryhmässä on ollut sopivasti edustettuna tuotetta testaavat käyttäjät, vaatimuksista vastaava järjestelmäkeskuksen väki ja Maavoimien esikunnan edustus. Koko ketju on sitoutunut projektiin, mikä on nopeuttanut uusien vaatimusten hyväksymistä ja käyttäjien toiveiden toteutumista.

– Olemme tiivistäneet yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa, joten olemme paremmin tietoisia tärkeimmän asiakkaamme tarpeista nyt ja tulevaisuudessa. Näin ollen osaamme keskittää resurssimme tehokkaasti, tuoteryhmäjohtaja Valkonen toteaa.

Tällä hetkellä Senop on laittanut merkittävästi panoksia taistelijan pimeänäkökykyä parantavaan hankkeeseen, jotta se on mahdollista toteuttaa aikataulussaan ja laajuudessaan. Tämän ohella käynnissä on esimerkiksi Saab Dynamicsin Carl Gustaf -sinkoon suunniteltujen älykkäiden tähtäinten (AFCD) kehityshanke. AFCD on laajennettavissa moneen eri asejärjestelmään.

– Yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa voimme yhdistää käyttäjän näkemyksen meidän optroniikkaosaamiseen ja käyttämiimme huipputeknologioihin. Näin toimimalla voimme tarjota tuotteet, jotka sopivat saumattomasti Puolustusvoimien olemassa olevaan kalustoon, toimivat kovissakin pakkasissa ja ovat käyttäjille helppokäyttöisiä ja ergonomisesti käyttötarkoituksiinsa sopivia, Valkonen sanoo.

Kotimaisella tuotannolla yhteiskunnallinenkin vaikutus

Senopin toimitusjohtaja Aki Korhosen mukaan Senopin missiona on toimia asiakaslähtöisesti ja rakentaa räätälöidyt ratkaisut asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tässä yhdessä Maavoimien kanssa toteutetussa hankkeessa kehitystyö konseptista valmiiksi laitteeksi on kyetty toteuttamaan reilussa vuodessa.

Korhonen on ylpeä siitä, että laitteiden huippuoptiikka on kehitetty ja valmistetaan Suomessa – hankkeen työllistävä vaikutus on nyt erityisen tärkeä, sillä se vahvistaa kotimaan taloutta koronakriisin muuttamassa tilanteessa.

Vaikka pandemia on pidentänyt komponenttien toimitusaikoja, näyttää tilanne hyvältä tuotteiden valmistusaikataulun suhteen.

– Olemme tunnistaneet osa-alueet, joissa voisi tulla haasteita, ja tehneet hankintoja näiden osalta etukäteen. Uusia, tiukat vaatimukset täyttäviä tuotteita aletaan kiinnittää varuskunnissa kypäriin ja aseisiin keväällä 2021, Korhonen kertoo.

PUOLUSTUSVOIMILLE TOIMITETTAVA PIMEÄTAISTELUKOKONAISUUS SISÄLTÄÄ SEURAAVAT TUOTTEET:

Valonvahvistin M20: Sotilaan henkilökohtainen pimeänäkölaite taistelukentän vaativiin olosuhteisiin. Valonvahvistin hyödyntää uusinta asfääri- ja komposiittiteknologiaa, jolla saavutetaan korkea suorituskyky ja pieni kokonaispaino.

Johtajan laserosoitin M20 ja taistelijan laserosoitin M20: Tuotteet on kehitetty taistelijan aseiden tähtäimiksi sekä maalinosoittamisen välineiksi johtajille. Lasertähtäimet on sovitettu saumattomasti Puolustusvoimien olemassa olevaan kalustoon. Osoittimet toimivat haastavissakin olosuhteissa ja niiden virtalähteenä voidaan käyttää useita eri paristo- ja akkutyyppejä.

Maalinpaikannuslaite MPL21: Maalinpaikannuslaite on erittäin kevyt ja ominaisuuksiltaan monipuolinen ja se soveltuu esimerkiksi maalinpaikannukseen, valvontaan ja erilaisiin mittaustehtäviin. Toteutus perustuu suorituskykyiseen lämpökameran ja optisen kanavan yhdistelmään, jolla saavutetaan korkea suorituskyky kaikkina vuorokaudenaikoina.

Millogin asiakaslehti YTIMESSÄ 1/2021