Ukrainasta saadut opit korostavat pimeätaistelukyvyn tärkeyttä

Jalkaväkikoulun johtaja, everstiluutnantti Mikko Kuokka listaa Reserviläinen 4/2024 -lehdessä kolme keskeisintä oppia Ukrainan sodasta. Ensimmäinen on droonien käyttö ja niitä vastaan toimiminen. Toinen on kyky linnoittamiseen ja suojautumiseen epäsuoralta tulelta. Kolmas pimeätaistelukyky ja suorituskykyiset pimeätoimintavälineet.

Jalkaväkikoulun johtaja painottaa haastattelussaan myös, että yli kaksi vuotta Ukrainassa riehunut sota on opettanut Puolustusvoimille sen, että Suomen kuva modernista sodasta on ollut oikea.
Sotavarustuksen tarve, suorituskyky, käytettävyys ja soveltuvuus käyttötarkoitukseen mitataan parhaiten todellisissa taisteluolosuhteissa. Senop Oy kehittää pimeänäkölaitteita, maalinpaikannuslaitteita ja älykkäitä tähtäimiä vaativiin olosuhteisiin. Yrityksen missiona on tehdä näkymättömästä näkyvää ja näin omalta osaltaan tukea suorituskykyjen kehittämistä poikkeusolojen vaatimuksiin.
Kun tarkastellaan Jalkaväkikoulun johtajan esiin nostamia oppeja, niin drooneissa ja niiden vastajärjestelmissä tarvitaan sensoreita. Tiedustelijoilla, tulenjohtajilla, jalkaväkitaistelijoilla ja taistelupioneereilla on oltava kyky toimia 24/7/365 ilman ulkopuolista valaisua taistelukentän vaativissa olosuhteissa.

Puolustusvoimat on kehittänyt pimeätoiminnan materiaalista kyvykkyyttään viime vuosina hankkimalla Senopilta uusia valonvahvistimia, lasertähtäimiä ja maalinpaikannuslaitteita joukkojensa käyttöön. Senopin uusin valonvahvistin Senop EVA eli valonvahvistin M20 painaa asfäärioptiikalla alle 260 g ja se on eräs keveimmistä valonvahvistimista maailmassa. Asfäärioptiikan käyttö linsseissä on mahdollistanut myös laitteen koon pienentämisen aiempiin versioihin verrattuna ja M20-laitteen pituus on ainoastaan 94 mm. Kypäräkiinnityksen ergonomiaan on kiinnitetty runsaasti huomiota, ja kenttätestaus on ollut intensiivistä. Kypäräkiinnitys mahdollistaa laitteen käyttämisen joko yksittäisenä mono-okulaarina tai kahden laitteen stereonäön mahdollistamana kombinaationa.

Senopin lasertähtäimiä on kahta versiota: yksinkertainen ja erittäin kestävä taistelijan lasertähtäin ja monipuolinen johtajan lasertähtäin. Senop LUKE taistelijan lasertähtäin painaa 180 g ja siinä on näkyvän alueen laser. Senop LUKE johtajan lasertähtäin puolestaan sisältää useita toiminnallisuuksia kuten näkyvän alueen laser, IR-laser sekä IR-valaisukeila, joka mahdollistaa valonvahvistimen kanssa täysin pilkkopimeässä toimimisen. Laserin tehoa voidaan säätää käyttötarkoituksen mukaan ja tähtäin painaa vain 230 g.

Senop LILLY on tiedustelijoille ja tulenjohtajille tarkoitettu kevyt maalipaikannuslaite. Sillä voidaan paikantaa halutun kohteen koordinaatit tarkasti. Oli kyseessä sitten epäsuoran tulen johtaminen, IED:n tai epäilyttävän kohteen paikantaminen, niin LILLY:llä se voidaan tehdä muutamalla napin painalluksella ja lähettää sijaintitiedot johtamis- tai tilannetietojärjestelmiin. Integroitu kamera mahdollistaa kohteesta kuvan, tai videon ottamisen, jota voidaan hyödyntää raportoinnissa. LILLY:ssä on päiväkanava ja tehokas jäähdyttämätön lämpökamera, jonka ansiosta laite painaa vain 1,5 kg. Lisäksi operaattori voi halutessaan käyttää fuusiokuvaa, jossa yhdistyvät sekä päivä- että lämpökuva.

Senop on viime vuosina panostanut tuotekehityksessä valonvahvistimien ja maalinpaikannuslaitteiden lisäksi älykkäiden tähtäimien kehitystyöhön. Älykkäistä tähtäimistä ovat esimerkkeinä singon tähtäimeksi suunniteltu Advanced Fire Control Device (AFCD TI) ja Fire Control Thermal Sight (FCTS). Nämä tähtäimet mahdollistavat tulitoiminnan niin päivänvalossa kuin pimeällä. Laskintähtäimien avulla kyetään parantamaan merkittävästi tulitukiaseiden osumatarkkuutta ja tulen tehoa, koska järjestelmä laskee automaattisesti korotuskulman ja ennakon maaliin. Ampujan tehtävänä on ainoastaan siirtää ristikko maaliin ja laukaista ase.

Sotanäyttämöllä käytettävät teknologiat kehittyvät jatkuvasti. Taistelukentältä saadut opit on kyettävä hyödyntämään täysimääräisesti. Niin myös me Senopilla pyrimme panostamaan mahdollisimman laajasti tutkimukseen ja tuotekehitystoimintaan. Näin uusiin tarpeisiin on mahdollista vastata nopeasti ja ketterästi.


Blogitekstin on kirjoittanut evl evp. Matti Honkela, joka toimii neuvonantajana (Senior Advisor) Senop Oy:ssä.