Tulevaisuuden taistelukentällä

(Written only in Finnish)

Senop kehittää järjestelmiä taistelijoiden suorituskyvyn ja taistelukentän tilannetietoisuuden parantamiseksi. Suomessa kehitetyt sensorit toimivat kaikissa olosuhteissa ja 24 tuntia vuorokaudessa. Ammattitaitoinen ja hyvin varustettu taistelija on suorituskykyisen joukon selkäranka.

Joukkojen johtaminen komentopaikkakontista

Senopin Arctic Fox -komentopaikkakontti toimii liikkuvana tilannekuvan solmukohtana, missä operaattorit ovat suojassa sääolosuhteilta, vihollisen tiedustelulta ja häirinnältä. Tilannekuva joukkojen johtamisen tueksi kootaan kentän sensoreiden tiedoista. Arctic Fox toimii myös lennokkien ohjausasemana. Keveys ja hyvä liikkuvuus mahdollistavat ohjausaseman nopean evakuoinnin tilanteessa, jossa vihollinen pyrkii vaikuttamaan siihen

Epäsuoran tulen yksikkö

Epäsuoran tulen yksiköt ja niiden tarkkuus ja liikkuvuus ovat merkittävässä roolissa hajautetuin joukoin taistellessa. Tämä edellyttää tarkkaa maalinpaikannusta ja nopeaa tiedonsiirtoa, jotta liikkuviin kohteisiin ehditään vaikuttaa riittävän nopeasti. Senopin sensorit toimivat saumattomasti tiedonsiirtoketjun osana integroituen olemassa oleviin tiedonsiirtoverkkoihin. Tilannekuva voidaan välittää hyvin nopeasti kohteen ensi havainnosta vaikuttavaan tuliyksikköön asti. Senopin pimeänäkökyvyn ajoneuvoratkaisuissa tilannetietoisuus luodaan ajoneuvojen sisälle erilaisten sensoreiden, periskooppien ja näyttöyksiköiden avulla. Ajoneuvoon voidaan tuoda tietoa myös ulkoisilta sensoreilta.

Älykkäät tähtäimet laskevat tarkan tähtäyspisteen

Senopin valmistamat älykkäät tähtäimet tehostavat merkittävästi tulitukiaseiden osumatarkkuutta. Kranaattikonekivääriin on kiinnitetty HUSKY FCTS (Fire Control Thermal Sight) -tähtäin, joka mittaa kohteen etäisyyden sekä laskee mittaustietoihin, ammuksen ballistiikkaan ja ympäristöolosuhteisiin perustuvan tarkan tähtäyspisteen. Laitteiden välittämä tieto voidaan liittää digitaaliseen johtamisjärjestelmään. Kohteet kyetään tunnistamaan ja niihin pystytään vaikuttamaan kaikissa sääja valaistusolosuhteissa. Kevyeen kertasinkoon kiinnitettävä FCTS Lite on FCTS-tähtäimen pienempi ja kevyempi versio. Laitteiden keveys ja säästeliäs virrankulutus ovat tärkeitä ominaisuuksia maastossa tiedusteleville ja taisteleville sotilaille.

Tiedustelu taistelutilan ulkopuolella

Erilaiset miehittämättömät ajoneuvot ja lentävät laitteet toimivat tulevaisuuden taistelukentällä niin tiedustelu-, tuki- kuin taistelutehtävissä joko yksittäin tai suurempina parvina. Drone kuvaa ja kartoittaa maastoa omien joukkojen edustalla. Hyperspektrikameran avulla se tunnistaa erilaiset maastouttamismenetelmät sekä mahdolliset vihollisen sulutteet ja välittää tilannekuvaa ja luokiteltuja havaintoja omille joukoille ja johtopaikalle.

Valvonta ja maalinpaikannus LILLYn avulla

Tilannetietoisuus parantaa huomattavasti taistelijan suorituskykyä. Taistelijan on kyettävä havaitsemaan vihollinen ennen kuin itse tulee havaituksi, kommunikoimaan oman ryhmänsä jäsenten kanssa reaaliaikaisesti ja saamaan selkeä kuva omien taistelijoiden sijainnista. Taistelijat liikkuvat pienissä yksiköissä, jotka on hajautettu maastoon. Valonvahvistimet takaavat näkökyvyn pimeässä. LILLY tuottaa ryhmälle paremman valvonta- ja tunnistuskyvyn lisäksi myös maalinpaikannuskyvyn, jonka avulla kohteen tarkka paikka saadaan tuotettua esimerkiksi epäsuoran tulen yksikölle.

Miehittämätöntä aluevalvontaa maastossa

Valvonta- ja tiedustelusensori OSCU (Outdoor Surveillance Camera Unit) valvoo tiettyä aluetta tunnistaen ja luokitellen kohteet ja omat joukot automaattisesti kaikissa olosuhteissa. Sensori valvoo tielinjaa ja välittää hälytyksen havaitusta vihollisen toiminnasta, kuten esimerkiksi vaunusta tielinjalla. Sen tuottamaa tilannekuvaa jaetaan omille joukoille.