Tilanneymmärrystä rakennetaan yhdessä

Odin oli “Jumalten kuningas”, sodan, viisauden, runouden ja kuoleman jumala. Odinilla oli aseenaan keihäs nimeltään Gungnir, joka osui aina kohteeseensa. Ratsunaan hänellä oli kahdeksanjalkainen Sleipnir-hevonen ja kaksi sutta: Geri (Teko) ja Freki (Tahdonvoima). Hänellä oli myös kaksi korppia, Hugin ja Munin (Ajatus ja Muisti). Joka aamu hän lähetti korppinsa maailmalle keräämään uutta tietoa, ja puolen päivän aikaan ne palasivat takaisin kertomaan Odinille kaiken, mitä olivat nähneet ja kuulleet.

Mitä Odinilla on sitten tekemistä modernin sodankäynnin ja tilanneymmärryksen kanssa? Tilannetiedon kerääminen ja sen ymmärtäminen, taito, tahto ja toimeenpanokyky, liikkuvuus sekä vaikuttaminen ovat myös tänä päivänä keskeisiä elementtejä sotajoukon menestymiselle taistelussa.

Tilanneymmärrykseen edetään loogista polkua. On kyettävä havainnoimaan operaatioaluetta, välittämään saatu informaatio ja rakentamaan todennettuun tietoon perustuva tilannekuva. Kun tietoa analysoidaan riittävän syvällisesti, saadaan ymmärrys tilanteesta ja mahdollisimman luotettava arvio tapahtumien seuraavasta vaiheesta.

Senopissa me keskitymme kehittämään ratkaisuja, joilla saadaan havainnoitua operaatioympäristöä ja siirrettyä sensoreillamme saadut havainnot eteenpäin organisaatioketjussa tilannekuvan muodostamiseksi. Uusimmat maalinpaikannusjärjestelmämme Senop LILLY (MPL21 maalinpaikannulaite) ja Senop LISA (MPL15 maalinpaikannuslaite) mahdollistavat suorituskykyisen maalintunnistuksen pitkille etäisyyksille, tarkan paikkatiedon, maalinpaikannuksen ja monipuoliset liityntämahdollisuudet johtamisjärjestelmään.

Jokainen taistelija on päätehtävänsä ohella myös sensori. Senopin uusimmat taistelijan valonvahvistimet ovat keveitä, helppokäyttöisiä ja suorituskykyisiä, mahdollistaen taistelijan kyvyn valvoa toiminta-alueettaan ja toteuttaa päätehtäväänsä. Eli meidän tehtävämme tässä tilanneymmärryksen ketjussa on tehdä näkymättömästä näkyvää.

Tilanneymmärryksen aikaansaamiseksi tarvitaan verkostoituneita ekosysteemejä. Sensoreillamme kyetään tuottamaan tarkkoja ja luotettavia havaintoja tilannekuvan rakentamiseksi. Havaintojen siirtämiseksi osaksi tilannekuvaa tarvitaan toimiva ja luotettava tiedonsiirtojärjestelmä. Tilannekuvaa esitetään johtamisjärjestelmän ohjelmistoilla ja päätelaitteilla. Tulevaisuuden johtamisjärjestelmissä tullaan mitä todennäköisimmin hyödyntämään tekoälyä, koneoppimista ja ennakoivaa analytiikkaa. Näillä avustavilla toiminnoilla voidaan rakentaa sotilasjohtajille tilannekuvan perusteella analysoituja vaihtoehtoja tilanteen kehittymisestä.

Palataanpa vielä sodan ja viisauden jumalaan Odiniin. Me huolehdimme siitä, että hänen tiedustelevat korppinsa näkevät yöllä, päivällä ja haastavissa olosuhteissa. Korppien siipien tulee kantaa, jotta tämä tieto siirtyy oikeaan paikkaan analysoitavaksi päätöksenteon perustaksi. Emme siis toimi yksin, vaan meidän missiomme on tuottaa luotettavia, kenttäkelpoisia ja suorituskykyisiä ratkaisuja havaintojen tuottamiseen tuotteidemme loppukäyttäjille. Helppokäyttöiset rajapinnat mahdollistavat tuotetun tiedon siirtämisen laitteiltamme johtamisen tilannekuvaan reaaliaikaisesti ja luotettavasti. Senop on ratkaisuntarjoaja, joka on verkostoitunut yhdessä muiden toimijoiden kanssa mahdollisimman tarkan tilannekuvan muodostamiseksi loppuasiakkaalle.

Tilanneymmärrystä rakennetaan yhdessä!