Suorituskykyä rakennetaan yhdessä

Moni käynnissä olevia sotatapahtumia seurannut on törmännyt englanninkieliseen termiin Kill Chain tai lyhenteeseen F2T2EA. Kyseessä on OODA-luupista johdettu malli, jolla kuvataan sotilaallisen vaikuttamisen tai operaation vaiheita. Kaikkia F2T2EA-ketjun vaiheita ei kyetä toteuttamaan yhdellä laitteella tai järjestelmällä, vaan kokonaisuuden hallinta edellyttää systeemien yhteentoimivuutta.

F2T2EA

Lyhenne F2T2EA tulee sanoista Find, Fix, Track, Target, Engage ja Assess. Suomeksi edellä esitetty määritelmä tarkoittaa kohteen havaitsemista, sen paikantamista, seurantaa, maalittamista, maaliin vaikuttamista ja saadun vaikutuksen arviointia.

Ketjun ensimmäisten askelten toimeenpano edellyttää aina jonkinlaista sensoria kohteen havaitsemiseksi, paikantamiseksi ja seuraamiseksi. Sensoreilta saatu informaatio on kyettävä välittämään nopeasti oikeassa muodossa tiedon tarvitsijoille, jotta vaikuttamiseen voidaan valita tehokkain käytettävissä oleva asejärjestelmä. Vaikutuksen arviointi perustuu taas kohdealueelta saatuun sensoritietoon.

Senopin tuotteiden liityntä F2T2EA-ketjuun

Me Senopissa keskitymme kehittämään ratkaisuja, joilla saadaan havainnoitua operaatioympäristöä ja siirrettyä sensoreillamme saadut havainnot eteenpäin organisaatioketjussa tilannekuvan muodostamiseksi. Uusimmat maalinpaikannusjärjestelmämme Senop LILLY (MPL24 maalinpaikannuslaite) ja Senop LISA-M (MPL15 maalinpaikannuslaite) mahdollistavat suorituskykyisen maalintunnistuksen pitkille etäisyyksille, tarkan paikkatiedon, maalinpaikannuksen ja monipuoliset liityntämahdollisuudet johtamisjärjestelmään.

Jokainen taistelija on päätehtävänsä ohella myös sensori. Senopin uusimmat taistelijan valonvahvistimet ovat keveitä, helppokäyttöisiä ja suorituskykyisiä, mahdollistaen taistelijan kyvyn valvoa toiminta-alueettaan ja toteuttaa päätehtäväänsä. Älytähtäimet toimivat myös tähystyssensoreina ja yksittäisen taistelijan toiminnan kannalta ne nopeuttavat taisteluteknistä F2T2EA-ketjua. Meidän tehtävämme tässä tilanneymmärryksen ja vaikuttamisen ketjussa on tehdä näkymättömästä näkyvää.

Senop osana Digital Defence Ecosystem -verkostoa

Tilanneymmärryksen, vaikutuksen ja vaikutusarvioinnin aikaansaamiseksi tarvitaan verkostoituneita järjestelmiä. Sensoreillamme kyetään tuottamaan tarkkoja ja luotettavia havaintoja tilannekuvan rakentamiseksi. Havaintojen siirtämiseksi osaksi tilannekuvaa tarvitaan toimiva ja luotettava tiedonsiirtojärjestelmä. Tilannekuvaa esitetään johtamisjärjestelmän ohjelmistoilla ja päätelaitteilla. Tulevaisuuden johtamisjärjestelmissä tullaan mitä todennäköisimmin hyödyntämään tekoälyä, koneoppimista ja ennakoivaa analytiikkaa. Näillä avustavilla toiminnoilla voidaan rakentaa sotilasjohtajille tilannekuvan perusteella analysoituja vaihtoehtoja tilanteen kehittymisestä päätöksenteon perustaksi.

Suorituskykyä rakennetaan yhdessä ja siksi Suomeen perustettiin vuonna 2022 Digital Defence Ecosystem (DDE) -verkosto, johon Senop Oy myös kuuluu. DDE:n tavoitteena on yhdistää yritysten teknologista osaamista ja innovoida uusia ratkaisuja sodankäynnin haasteiden voittamiseksi tulevaisuudessa. DDE:n perustajajäseninä on 16 yritystä ja uusia innovatiivisia yrityksiä on pyrkimässä toimintaan mukaan.

Yhteistyössä on voimaa

Emme siis toimi yksin, vaan meidän tehtävämme on tuottaa luotettavia, kenttäkelpoisia ja suorituskykyisiä ratkaisuja havaintojen ja maalinpaikannuksen tuottamiseen tuotteidemme loppukäyttäjille. Helppokäyttöiset rajapinnat mahdollistavat tuotetun tiedon siirtämisen laitteiltamme johtamisen tilannekuvaan reaaliaikaisesti ja luotettavasti. Senop on ratkaisuntarjoaja, joka on verkostoitunut yhdessä muiden toimijoiden kanssa mahdollisimman tarkan tilannekuvan muodostamiseksi loppuasiakkaalle.

Eheän F2T2EA-ketjun rakentamisessa yhteistyö on ainoa mahdollisuus. Näin loppukäyttäjille taataan luotettava, suorituskykyinen, suojattu ja nopea vaikuttamisen ketju, jolla mahdollistetaan etumatka vastustajaan. Yhteistyössä on voimaa!


Blogitekstin on kirjoittanut evl evp. Matti Honkela, joka toimii neuvonantajana (Senior Advisor) Senop Oy:ssä.