Suorituskykyä niin kotimaan puolustuksen kuin kriisinhallinnan tarpeisiin

Normaalioloissa sotavarustuksen suorituskyky, käytettävyys ja soveltuvuus käyttötarkoitukseen mitataan parhaiten erilaisissa kriisinhallintaoperaatioissa. Senop Oy kehittää pimeänäkölaitteita, maalinpaikannuslaitteita ja älykkäitä tähtäimiä vaativiin olosuhteisiin. Yrityksen missiona on tehdä näkymättömästä näkyvää ja näin omalta osaltaan tukea suorituskykyjen kehittämistä niin rauhanturvaamisen, kriisinhallinnan kuin poikkeusolojenkin vaatimuksiin.

Tuoreimmat Puolustusvoimien tekemät pimeätaisteluvälineiden hankinnat olivat syksyllä 2020 uutisoitu VV M20 -valonvahvistimien, lasertähtäimien ja Senop LILLY-maalinpaikannuslaitteiden hankinnat sekä toukokuussa 2021 toteutettu FCTS-laskintähtäinten hankinta.

Uusimmat kehittämämme tuotteet ovat teknisesti huippuluokkaa ja niissä on panostettu erityisesti käytettävyyteen, kestävyyteen ja ergonomiaan. Asiakas on määrittänyt vaatimukset, jotka lopputuotteen tulee täyttää. Puolustusvoimat osaa asiansa ja esimerkiksi optoelektronisille tuotteillemme vaatimukset ovat olleet tiukkoja niin suorituskyvyn, kestävyyden kuin käytettävyydenkin osalta. Puolustusvoimat hankkii materiaalia pääsääntöisesti kotimaan puolustuksen tarpeisiin, mutta laitteiden on sovelluttava myös kriisinhallinnan tehtäviin ja toimintaympäristöön.

Asiakas määrittää vaatimuksissaan laitteiden käyttötarkoituksen, mutta on hyvä, että myös suunnittelussa ja tuotekehityksessä on ymmärrystä operaatioiden tarpeesta. Myös Senopissa on kriisinhallintatehtävissä palvellutta henkilöstöä. Tämä helpottaa keskustelua ja tarpeiden määrittelyä erityisesti tuotekehityksen testausvaiheessa, jolloin pieniä yksityiskohtia hiotaan laitteiden käytettävyyden parantamiseksi.

Vaikka kriisinhallinta- ja rauhanturvaoperaatiot sekä myös yksittäiset tehtävät niissä poikkeavat toisistaan, niin kaikissa niissä on tarvetta 24/7 tähystyskyvylle, kohteen paikannukselle ja aseellisen voimankäyttöön varautumiselle. Itse asiassa Senopin tähystimet, maalinpaikannuslaitteet ja tähtäimet nimenomaan mahdollistavat juuri tämän kyvykkyyden. LILLY-maalinpaikannuslaitteella voidaan paikantaa halutun kohteen koordinaatit tarkasti. Oli kyseessä sitten yksittäisen taistelijan, räjähdyspisteen, IED:n tai epäilyttävän kohteen paikantaminen, niin LILLY:llä se voidaan tehdä muutamalla napin painalluksella ja lähettää tiedot johtamisjärjestelmän kautta niiden tarvitsijoille. LILLY:yn integroitu kamera mahdollistaa kohteesta kuvan, tai videon ottamisen, jota voidaan hyödyntää raportoinnissa. LILLY on 1,5 kg painava laite, jossa on päiväkanava ja lämpökamera. Lisäksi operaattori voi halutessaan käyttää fuusiokuvaa, jossa yhdistyvät sekä päivä- että lämpökuva.

Yksittäisten taistelijoiden pimeätaistelukykyä kehitetään VV M20-valonvahvistimin ja lasertähtäimin. VV M20 painaa asfäärioptiikalla alle 260g ja se on eräs keveimmistä valonvahvistimista maailmassa. Asfäärioptiikan käyttö linsseissä on mahdollistanut myös laitteen koon pienentämisen aiempiin versioihin verrattuna ja VV M20-laitteen pituus on ainoastaan 94 mm. Kypäräkiinnityksen ergonomiaan on kiinnitetty runsaasti huomiota, ja kenttätestaus on ollut intensiivistä. Kypäräkiinnitys mahdollistaa laitteen käyttämisen joko yksittäisenä mono-okulaarina tai kahden laitteen stereonäön mahdollistamana kombinaationa.

Senopin lasertähtäimiä on kahta versiota: yksinkertainen ja erittäin kestävä taistelijan lasertähtäin ja monipuolinen johtajan lasertähtäin. Virtalähdehuolto ja sen varmistaminen on tärkeää operaatioissa. Siihen on kiinnitetty huomiota ja molemmat lasertähtäimet toimivat sekä CR123- että AA-paristoilla. Taistelijan lasertähtäin painaa 180 g ja siinä on näkyvän alueen laser. Johtajan laser puolestaan sisältää useita toiminnallisuuksia. Siina on näkyvän alueen laser, IR-laser ja mahdollisuus IR-valaisuus. Laserin tehoa voidaan säätää käyttötarkoituksen mukaan. Johtajan laser painaa 230 g.

Jos aseellista voimaa joudutaan käyttämään, on tulen osuttava tarkkaan sinne, minne halutaan. Tämä on tärkeää poikkeusoloissa, mutta erityisen tärkeää kriisinhallintatehtävissä, missä sivullisia ei saa vahingoittaa. Koska kehityksen on oltava jatkuvaa, niin Senop on viime vuosina panostanut tuotekehityksessä valonvahvistimien ja maalinpaikannuslaitteiden lisäksi älykkäiden tähtäimien kehitystyöhön. Älykkäistä tähtäimistä ovat esimerkkeinä singon tähtäimeksi suunniteltu Advanced Fire Control Device (AFCD TI) ja Fire Control Thermal Sight (FCTS). AFCD on tällä hetkellä tyyppihyväksyntävaiheessa ja FCTS-älytähtäimistä Puolustusvoimat teki ostotilauksen toukokuussa.

FCTS on tulitukiaseisiin, kuten raskaisiin konekivääreihin ja kranaattikonekivääreihin tarkoitettu laskintähtäin, johon on integroitu lämpökamera, laseretäisyysmittari, inertiayksikkö, GPS ja ballistinen laskin. Ampujan tehtävänä on mitata etäisyys maaliin ja järjestelmä laskee automaattisesti korotuskulman kyseiselle etäisyydelle ja ampumatarvikkeelle. Tämän jälkeen ampuja siirtää tähtäysristikon maaliin ja laukaisee aseen. FCTS-laskintähtäimen avulla voidaan ohjelmoida myös kranaattikonekiväärin ilmaräjähteet räjähtämään tarkalleen oikealla etäisyydellä. FCTS-laskintähtäimien avulla kyetään parantamaan merkittävästi tulitukiaseiden osumatarkkuutta ja tulen tehoa. Tarkoilla ballistisilla arvoilla ja etäisyystiedoilla laukaus osuu juuri sinne, minne sen on tarkoitettukin osuvan.

Myös palaute laitteiden toimivuudesta on tärkeää. Tämä koskee niin kotimaan toimintaa kuin kriisinhallintaoperaatioita, joissa laitteitamme käytetään. Palautteen avulla kykenemme kehittämään jo olemassa olevia tuotteita entistä paremmiksi päivitysten avulla sekä huomioimaan kentältä saadun palautteen myös uusien tuotteiden kehitystyössä.