Senopille Kauppalehden myöntämät Kestomenestyjä 2020 – 2023 ja Kasvaja 2023 -sertifikaatit

Tunnuslukuvertailujen perusteella Senop on sijoittunut parhaimpien suomalaisten yritysten joukkoon.

Senop Oy on taloudellisen suorituskykynsä perusteella sertifioitu menestyjäyritykseksi arvostetun Kauppalehden menestyjäluokituksessa. Menestyjä-sertifikaatin saaneen yrityksen ominaisuuksia ovat vakiintunut toiminta, vakaa kasvukehitys, hyvä tulos ja kannattavuus, vahva rahoitusrakenne sekä jatkuvan toiminnan turvaava maksuvalmius. Kestomenestyjä 2020 – 2023 -luokitukset perustuvat tilikausiin aikavälillä 2019/03 – 2023/05.

”Senop on sijoittunut neljänä peräkkäisenä vuonna sekä kaikkien suomalaisten yritysten, että oman toimialansa parhaimpien yritysten joukkoon ja on täten ansainnut Kestomenestyjä-sertifikaatin. Tämä kertoo toimintamme vakaudesta, vastuullisuudesta ja luotettavuudesta,” sanoo Senopin toimitusjohtaja Aki Korhonen.

Senop on kasvanut viimeisten kolmen vuoden aikana merkittäväksi ja ansainnut siten paikkansa myös Kasvaja-yrityksenä. Kasvaja-sertifikaatin saaneen yrityksen liikevaihto on kolmen vuoden aikana kasvanut keskimäärin vuositasolla yli 10 prosenttiyksikköä päätoimialaluokkansa keskitasoa nopeammin.

“Viime vuodet ovat olleet Senopissa merkittävän kasvun aikaa. Olemme tehneet kovasti töitä liiketoimintamme kasvattamisen eteen. Tämän vuoden aikana olemme tehneet merkittäviä panostuksia tuotantokykyyn ja muihin resursseihin varmistaaksemme kasvun myös tulevaisuudessa. Panostamme voimakkaasti jatkuvaan tuotekehitykseen ja luomme uusia innovaatioita, joiden avulla saamme parhaan hyödyn uusimmista teknologisista edistysaskeleista. Tämä ei onnistu ilman erittäin sitoutunutta ja ammattitaitoista henkilöstömme.”, Aki Korhonen painottaa.

Tuotantokyvyn kasvun, lisääntyneen henkilöstöresurssien ja asiantuntemuksen ansiosta Senop pystyy reagoimaan nopeammin ja myös vastaamaan tuotteiden ja palveluiden kasvavaan kysyntään.


Senop on luotettu suomalainen puolustus- ja turvallisuusalan korkealaatuisten pimeänäköratkaisujen ja vaativien järjestelmäintegraatiopalvelujen tuottaja sekä turvallisen viranomais- ja ammattilaisviestinnän asiantuntija. Senopin missiona on olla asiakkailleen luotettava tilannetietoisuuden ja vaikuttamisen mahdollistaja kaikissa olosuhteissa.

Senop tarjoaa vaativaan käyttöympäristöön suunniteltuja ja korkean suorituskyvyn omaavia pimeänäkölaitteita, optroniikkaa ja tietoturvallisia viestintäratkaisuja sekä vaativia järjestelmäintegrointipalveluja puolustus- ja turvallisuusalan toimijoille sekä kriittisen infrastruktuurin organisaatioille. Millog-yhtiöihin ja Patria-konserniin kuuluva Senop toimii neljällä paikkakunnalla ja työllistää yli 100 ammattilaista.

www.senop.fi