Senop utvecklar nya verktyg för mörkerverksamhet inom Försvarsmakten

Senop Oy har undertecknat en avsiktsförklaring den 23.5.2024 med Försvarsmaktens logistikverk om vidareutveckling av nya inhemska verktyg för mörkerverksamhet.

FOTO FRÅN SIGNERINGSCEREMONIN
Vid signeringsceremonin på bilden från vänster: Jaakko Oivanen, affärsutvecklingschef, Senop, Aki Korhonen, verkställande direktör, Senop, generalmajor Jari Mikkonen, chef för Försvarsmaktens logistikverk samt Pekka Mononen, handelssekreterare för Försvarsmaktens logistikverk. 

Avsiktsförklaringen har samband med utvecklingen av arméns kapacitet för strider i mörker. Syftet med utvecklingssamarbetet är att ge Försvarsmakten beredskap för upphandling av inhemsk utrustning för mörkerverksamhet, där hög prestationsförmåga, försörjningsberedskap, kostnadseffektivitet och kompatibilitet kombineras med stridsutrustning nu och i framtiden.

Avsiktsförklaringen omfattar utveckling av följande produkter för Försvarsmakten i Finland:
• Den nya generationens ljusförstärkare som baserar sig på M20-teknik med en uppdaterad ergonomisk lösning och som utrustats med adapter för montering på hjälm.
• Värmedetektor för grupp som bygger på okyld värmebildsteknik och utnyttjar befintliga och nya mjukvarulösningar som är specifika för Försvarsmakten.
• Universalsikte för den kommande generation som baseras på smart siktesteknik för eldunderstödsvapen och rekylfria pansarvärnsvapen.

I ett senare skede är det också möjligt att ansluta andra länder i utvecklingen av verktyg för mörkerverksamhet.

Förmågan att strida dygnet runt och under krävande förhållanden är en central förmåga i modern krigsverksamhet. Enligt Aki Korhonen, VD för Senop Oy, påvisar denna avsiktsförklaring en trend där förmåga 24/7/365, ergonomi vid användning av krigsutrustning samt snabbhet i påverkan oavsett förhållanden är nycklarna till seger på slagfältet. Utvecklingen av nya verktyg för mörkerverksamhet är ett betydande och strategiskt viktigt projekt för vår affärsverksamhet. Korhonen betonar att kundorientering är kärnan i vår verksamhet och Försvarsmakten är Senop Oy:s viktigaste kund. Samarbete med slutanvändare inom testning och produktutveckling gör det möjligt för oss att finjustera enheternas användbarhet och kapacitet till det yttersta.

Ytterligare information: Verkställande direktör Aki Korhonen, Senop Oy, tfn 020 734 3500 (växel), aki.korhonen@senop.fi


Senop är en pålitlig finländsk producent av lösningar för mörkerseende och krävande systemintegrationstjänster av hög kvalitet inom försvars- och säkerhetssektorn samt expert på säker myndighets- och professionell kommunikation. Senops mission är att vara en pålitlig aktör för sina kunder som möjliggör situationsmedvetenhet och påverkan under alla omständigheter.

Senop erbjuder högpresterande enheter för mörkerseende, optronik och informationssäkra kommunikationslösningar som utformats för krävande miljöer, samt krävande systemintegrationstjänster för aktörer inom försvars- och säkerhetssektorn samt för organisationer inom kritisk infrastruktur. Senop är ett dotterbolag till Millog som är en del av Patria Group – koncernen, och verksamheten finns på fyra orter och sysselsätter över 120 experter.

www.senop.fi