Senop toimittaa Puolustusvoimille lisää lasertähtäimiä ja valonvahvistimia

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on tehnyt lisätilauksen valonvahvistimista ja lasertähtäimistä Senop Oy:ltä. Kyseessä on merkittävä hankinta, joka on jatkoa vuosina 2020, 2021 ja 2022 toteutetuille pimeätoimintavälineiden hankinnoille. Hankinnan myötä Puolustusvoimat kehittää edelleen taistelijoiden kykyä taistella pimeässä ja haastavissa näkyvyysolosuhteissa. Hankinnan arvonlisäveroton arvo on noin 13 miljoonaa euroa ja sen kotimainen työllisyysvaikutus on arviolta 53 henkilötyövuotta sisältäen laitteiden elinkaaren aikaisen kunnossapidon. Senop Oy toimittaa laitteet Puolustusvoimille vuosien 2023 ja 2024 aikana.

Tilaus käsittää valonvahvistimia (Senop EVA), johtajan lasertähtäimiä (Senop LUKE), taistelijan lasertähtäimiä (Senop LUKE) ja edellä mainittujen pimeätoimintavälineiden varaosia. Kyseiset pimeätoimintavälineet on kehitetty yhdessä Puolustusvoimien kanssa ja kehitystyössä erityishuomio on ollut laitteiden suorituskyvyssä, käyttöergonomiassa, kestävyydessä ja keveydessä.

Valonvahvistimissa on hyödynnetty uusinta asfääri- ja komposiittiteknologiaa. Tämän vuoksi valonvahvistimista on saatu suorituskyvyltään huippuluokkaisia, kooltaan pieniä ja massaltaan erittäin keveitä. Taistelijan lasertähtäin on kestävä, yksinkertainen ja kevyt. Johtajan lasertähtäin on puolestaan erittäin monipuolinen ja monikäyttöinen laite. Laitteiden energianhallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja kaikissa näissä laitteissa voidaan käyttää sekä AA- että CR123-virtalähteitä.

”Nämä pimeätoimintavälineet ovat huippuluokkaa. Tiivis yhteistyö Puolustusvoimien kanssa on mahdollistanut näin suorituskykyisten ja käyttöergonomialtaan toimivien laitteiden kehittämisen”, toteaa Senop Oy:n toimitusjohtaja Aki Korhonen. ”Pimeätaistelukyvyn kehittäminen on tällä hetkellä keskiössä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tämän vuoksi katsomme luottavaisena tulevaisuuteen ja näemme paljon mahdollisuuksia tämän tuotesegmentin osalta”, korostaa Korhonen.

Puolustusvoimat on Senop Oy:n tärkein asiakas. Senop Oy:n puolustus- ja turvallisuuspuolen tuotekonseptiin kuuluvat korkean suorituskyvyn omaavat valonvahvistimet, pimeätähtäimet, älykkäät lämpötähtäimet, maalinpaikannuslaitteet, ajoneuvokamerat, hyperspektrikamerat ja järjestelmäalustaratkaisut.

Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Aki Korhonen, puh. 020 734 3500 (vaihde), s-posti: aki.korhonen@senop.fi

Senop on luotettu suomalainen puolustus- ja turvallisuusalan korkealaatuisten pimeänäköratkaisujen ja vaativien järjestelmäintegraatiopalvelujen tuottaja sekä turvallisen viranomais- ja ammattilaisviestinnän asiantuntija. Senopin missiona on olla asiakkailleen luotettava tilannetietoisuuden ja vaikuttamisen mahdollistaja kaikissa olosuhteissa.

Senop tarjoaa vaativaan käyttöympäristöön suunniteltuja ja korkean suorituskyvyn omaavia pimeänäkölaitteita, optroniikkaa ja tietoturvallisia viestintäratkaisuja sekä vaativia järjestelmäintegrointipalveluja puolustus- ja turvallisuusalan toimijoille sekä kriittisen infrastruktuurin organisaatioille. Millog-yhtiöihin ja Patria-konserniin kuuluva Senop toimii neljällä paikkakunnalla ja työllistää lähes 70 ammattilaista.

www.senop.fi