Senop tekee näkymättömästä näkyvää

(Written only in Finnish)

Senop on laatinut strategian vuosille 2020–2022. Myös organisaatiota muutettiin toiminnan tehostamiseksi ja tiedonkulun parantamiseksi.

Toimitusjohtaja Aki Korhoselle ja muille strategiatyöryhmään osallistuneille on hahmottunut selkeä kuva Senopin seuraavien vuosien askelista. Strategian laatimisen lisäksi organisaatiota uudistettiin siten, että kaksi liiketoimintaa, optroniikka ja integrointi, yhdistettiin yhdeksi Senopiksi.

– Tämä on iso muutos. Saamme yhteistä tekemisen voimaa. Iso päämäärämme on tehdä näkymättömästä näkyvää eli mahdollistaa asiakkaidemme näkökyky kaikissa olosuhteissa, Aki sanoo.

Muutoksilla Senop hakee lisää tehokkuutta toimintaan. Kun koko yrityksen kattavat toiminnot, kuten myynti, ovat saman sateenvarjon alla, on resursointi, tiedon jakaminen ja prosessien yhtenäistäminen helpompaa.

Muutoksille hyvä vastaanotto

Senopin tulevaisuutta mietittiin kesäkuussa kaksipäiväisessä strategiatyöpajassa. Tuoteryhmäjohtajaksi nimitetty Otto Valkonen kuvaa työskentelyä tiiviiksi ja eteenpäinvieväksi.

– Kaikki toiminnot olivat edustettuina ja jokainen pääsi sanomaan sanasensa. Päätökset tehtiin selkeästi perustellen, mutta nopeasti. Löysimme avainjutut, joihin meidän pitää panostaa, hän kuvailee.

Oton mielestä niin strategia kuin organisaatiomuutos sai hyvän vastaanoton. Kaikki tuntuvat ymmärtävän muutoksen hyödyt. Syksy näyttää työntäyteiseltä, sillä strategiasta jalostetaan toimintasuunnitelmat toiminnoittain. Tärkeimpien tavoitteiden etenemistä seurataan johtoryhmässä.

Muutosprosessissa vetoapuna on ollut Swot Consultingin toimitusjohtaja Tommi Salonen. Hänen mielestään strategiatyöskentelyssä näkyi muutoshalu, mikä helpotti yhteisten linjauksien löytämistä. Keskeistä onkin keskittyminen muutamiin asioihin, jotka tehdään hyvin sekä ”Yksi Senop”-toimintamallin sisäänajo.

– Muutosherkkyys oli suuri myös ylimmän johdon vaihtumisen myötä. Näen Senopin suurimpana vahvuutena ongelmanratkaisukyvyn. Haastavaa on oikeiden valintojen tekeminen lukuisten uusien mahdollisuuksien joukosta, liittyvät ne sitten asiakkaisiin, markkina-alueisiin, tuotteisiin tai teknologiaan. Uskon, että yhtiöllä on erinomainen tulevaisuus edessään, hän kommentoi.

Verkostunut ratkaisuntarjoaja

Kuinka näkymättömästä tehdään näkyvää? Aki kertoo, että Senopista tulee ratkaisuntarjoaja, joka on verkostoitunut yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja joka mahdollistaa loppuasiakkaalle tilannekuvan muodostamisen ja vaikuttamisen. Useita potentiaalisia kotimaan yhteistyökumppaneita on jo haastateltu kasvokkain.

– Toimintaympäristön haltuunotto on tärkeää. Järjestämme tapaamisia esimerkiksi aselajien tarkastajien kanssa ja jalkaudumme käyttäjätasolle. Tulossa on muun muassa palaute- ja optroniikkapäiviä varuskunnissa. Meillä on paljon annettavaa, ja haluamme panostaa siihen, mitä asiakas tarvitsee, hän luettelee.

Senop on kartoittanut myös lähiympäristön puolustusmarkkinaa. Asiakkuusjohtaja Timo Vuorenpää on rakentanut ansiokkaasti yhteistyötä Ruotsin puolustussektorilla. Myynti- ja markkinointiosaston johtaja Jaakko Oivanen on lähtenyt aktiivisesti kehittämään myyntiä.

– Myynnissä on käynnissä iso muutos. Tilauskanta ei ole ollut vielä toivotulla tasolla, mutta kaikkia kiviä ei ole käännetty. Pyrimme priorisoimaan hankkeet nopeasti ja keskittymään oleelliseen. Myyjien jalkojen pitää olla koko ajan liikkeessä. Jos saamme tiedon myyntipotentiaalista asiakkaan hankekyselyn kautta, olemme auttamattomasti myöhässä, Aki kuvailee.

Aki kertoo olevansa otettu siitä, että Senopiin on nivoutunut osaava porukka. Näkemys suunnasta on yhteinen.

– Onnistumiset ovat tervetulleita vahvistamaan uskoa siihen, että valitsemamme suunta on oikea.

Strategian päälinjaukset

  • Toimintaympäristön haltuunotto ja asiakastarpeiden määrittäminen.
  • Suunnitelmallinen, proaktiivinen ja asiakaskeskeinen myynti.
  • Asiakastarpeita vastaavien ratkai- suiden tuotteistaminen.
  • Tilaus-toimitusketjun tehostaminen.
  • Yksi Senop – kasvun mahdollistava tehokas ja yhtenäinen toimintamalli.