Millog-yhtiöt käynnistää esiselvityksen Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n sulautumisesta osaksi Senop Oy:ta

Asiakastiedote

Millog-yhtiöissä tarkastellaan mahdollista Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n (VTP) sulautumista osaksi Senop Oy:tä. Sulautumisessa Virve Tuotteet ja Palvelut Oy liitettäisiin omana liiketoiminta-alueena Senopin nykyisten liiketoimintojen rinnalle.

Millog-yhtiöt on laajentunut viime vuosina strategiansa mukaisesti uusille toimialoille, ja yhtiöperheeseen on liittynyt useita tytäryhtiöitä. Virve Tuotteet ja Palvelut siirtyi yrityskaupan myötä Suomen Erillisverkot Oy:ltä Millog Oy:n omistukseen tammikuussa 2020. Yrityskaupan myötä siirtynyt Virve-nimen käyttöoikeus päättyy vuoteen 2023, joten uuden nimen tuonti markkinoille ja brändin rakentaminen edellyttäisi merkittäviä panostuksia.

Senopin ja VTP:n sulautuminen loisi molempien liiketoimintaan uusia kasvumahdollisuuksia vahvistamalla osaamista, tehostamalla myyntiä ja markkinointia sekä laajentamalla tuote- ja palveluvalikoimaa. Molempien yritysten toiminta perustuu syvien, luottamuksellisten ja pitkäaikaisten asiakkuuksien rakentamiseen. Senopin vahva brändi tukisi VTP:n rakentamaa asemaa monipuolisia ammattilaisviestinnän ratkaisuja ja palveluita tarjoavana asiantuntijayrityksenä.

– Yhdessä pystymme tarjoamaan nykyisille ja uusille asiakkaille kattavamman tarjooman samasta paikasta, toteaa Senopin ja VTP:n toimitusjohtaja Aki Korhonen.

– Tehtävänämme on varmistaa, että viranomaisten ja yritysten viestintä ja johtaminen on nopeaa ja luotettavaa kaikissa tilanteissa. Teknologia uudistuu nopeammin kuin koskaan ja samalla tavat viestiä sekä välittää tilannekuvaa monipuolistuvat ja nopeutuvat entisestään. VTP:llä on pitkä kokemus ja vahvaa osaamista TETRA-päätelaitteista ja niiden myynnistä, ja yhdistettäessä tämä osaaminen Senopin vankkaan älyteknologiaosaamiseen, voidaan saada aikaan yllättäviäkin synergiaetuja. Fuusio tekisi Senopista entistäkin monipuolisemman palveluntarjoajan, Korhonen lisää.

Sulautumisen toteutuessa VTP liitettäisiin uuteen emoyhtiöönsä omana liiketoiminta-alueena Senopin nykyisten liiketoimintojen rinnalle eikä sulautuminen vaikuttaisi toimipaikkojen sijaintiin tai työsuhteiden jatkuvuuteen.

Arvioitu yritysjärjestelyiden täytäntöönpanoajankohta olisi 31. elokuuta 2022, ja mahdollisista sulautumisten täytäntöönpanopäätöksistä tiedotetaan erikseen.