Yritys

Vastuullisuus Senopilla

Senop on rehellinen, vastuullinen ja korkeat eettiset liiketoiminnan normit täyttävä yritys. Maineemme ja pitkän aikavälin luotettavuutemme kumppanina muodostavat kannattavan liiketoiminnan perustan.

Senopin maine korkeasta eettisestä liiketoiminnasta ja päätöksenteosta on strateginen välttämättömyys, joka luo kestävää etua. Eettiset liiketoimintakäytännöt ja vahva keskittyminen korruption torjuntaan ovat liiketoimintamme johtamisen ytimessä. Vankkumaton sitoutumisemme oikeudenmukaisiin ja eettisiin liiketoimintakäytäntöihin ja läpinäkyvyyden perintö ohjaavat kaikkea, mitä teemme yrityksenä, ja määrittelevät eettisyys- ja vaatimustenmukaisuusohjelmamme työn.

Eettiset toimintatapamme heijastavat kulttuuriamme ja arvojamme sekä käyttäytymistämme ohjaavia periaatteita, ja odotamme samoja korkeita toimintatapoja toimittajiltamme ja kumppaneiltamme. Vaikka meidän on varmistettava, että täytämme lakisääteiset ja sääntelyvaatimukset, meidän on tavoiteltava vielä pidemmälle rakentamalla ja ylläpitämällä arvojen ja periaatteiden kulttuuria, joka perustuu tiukkaan eettiseen liiketoimintaan.

Varmistaaksemme, että arvokulttuurimme, rehellisyytemme ja eettinen liiketoimintamme säilyy, kannustamme henkilöstöämme ja ulkoisia sidosryhmiämme raportoimaan mahdollisista huolenaiheista tai väitetyistä epäeettisistä käytöksistä sisäisten ja ulkoisten ilmoituskanaviemme kautta. Sitoudumme tukemaan ja suojelemaan työntekijää tai muuta henkilöä, joka kieltäytyy toimimasta epäeettisesti, vaikka se voisi johtaa liiketoiminnan menetykseen.

Jokainen meistä muokkaa liiketoimintakulttuuriamme sanoin ja teoin. Hyvien päätösten ja eettisten valintojen tekeminen työssämme rakentaa luottamusta toisiimme ja sidosryhmiimme, ja saavutamme enemmän, kun rakennamme ja säilytämme luottamuksen asiakkaidemme, hallintoelintemme, osakkeenomistajiemme, liikekumppaneidemme sekä muiden sidosryhmien ja edustajien kanssa.

Aki Korhonen, toimitusjohtaja

Vastuullisuuden osa-alueet

Yritysvastuu ja vastuullinen liiketoiminta

Vankkumaton sitoutumisemme oikeudenmukaisiin ja eettisiin liiketoimintakäytäntöihin ja läpinäkyvyyden kulttuuri ohjaavat kaikkea, mitä teemme yrityksenä.

Taloudellinen vastuullisuus

Senop kas­vat­taa ja ke­hit­tää lii­ke­toi­min­taa pit­kä­jän­tei­ses­ti ja vas­tuul­li­ses­ti. Senop ei suvaitse henkilöstönsä tai liikekumppaneidensa epäeettistä tai korruptoitunutta käyttäytymistä ja toimii aktiivisesti sitä vastaan.

Ympäristöpolitiikka

Senop on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttämällä luonnonvaroja vastuullisesti, parantamalla jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoaan ja ehkäisemällä saastumista.

Sosiaalinen vastuullisuus

Senop kunnioittaa ja edistää toiminnassaan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määriteltyjä yleismaailmallisia ihmisoikeuksia.

Toimittajien eettiset ehdot

Senop harjoittaa liiketoimintaa vain sellaisten luotettavien toimittajien ja alihankkijoiden kanssa, joiden liiketoiminta noudattaa Senopin eettistä toimintaohjetta.

Epäillyistä väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Kai­kil­la hen­ki­lös­tön jä­se­nil­lä on vel­vol­li­suus il­moit­taa omal­le esi­mie­hel­leen tai la­kia­siain­joh­ta­jal­le kai­kis­ta oh­jeen nou­dat­ta­mis­ta kos­ke­vis­ta huo­le­nai­heis­ta ja epäil­lyis­tä oh­jeen rik­ko­muk­sis­ta.

KUINKA VOIMME AUTTAA?

OTA YHTEYTTÄ

Vastaamme mielellämme kaikkiin mahdollisiin vastuullisuutta koskeviin kysymyksiin. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

  • Hyväksyn, että tietojani voidaan tallentaa ja käsitellä Senopin tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin.

  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.