Meet Senop at events: Palopäällystöpäivät 2020

Palopäällystöpäivät 2020

18.–20.8.2020

Helsinki, Finland

Senop will present its night vision devices and imaging solutions for vehicles and together with Millog Group.

Senop on mukana Millog yhtiöiden osastolla esittelemässä mm. tehokkaita ajoneuvojen ja veneiden lämpökameroita sekä muita pimeänäkölaitteita viranomaiskäyttöön.

Lisätietoja: https://www.sppl.fi/koulutukset/palopaallystopaivat_2020.884.html